- Одржана 22. седница Скупштине ГО Чукарица

Одборници Скупштине, усвојили су на 22. седници, извештаје о раду Културног центра Чукарица“ и Галерије 73 за 2018. годину, као и извештаје о финансијском пословању и раду Управног и надзорног одбора ових установа, за прошлу годину. Усвојен је и Извештај о реализацији програма и раду Туристичко-спортске организације Чукарица,као и о финансијском пословању и раду Управног и надзорног одбора ове установе за 2018. годину. Усвојени су извештаји и раду општинског Црвеног крста, Библиотеке „Лаза Костић“, као и информација о активностима у области школског спорта и о резултатима у спорту и физичкој култури у „Години спорта“.

Одборници су усвојили и предлог решења о именовању Миодрага Ракочевића за директора Културног центра „Чукарица“, као и предлог о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица Драгана Глишовића, и усвојили предлог именовања Звонка Пешића за члана Надзорног одбора ове установе.