Лице за заштиту података о личности

Лице за заштиту података о личности за Градску општину Чукарица је Светлана Марић.

Адреса: Улица  Шумадијски трг број 2
Контакт телефон: 0642295527
Е-mail: smaric@cukarica.rs