Лице за заштиту података о личности

Лице за заштиту података о личности за Градску општину Чукарица је Марко Поповић.

Адреса: Улица  Шумадијски трг број 2
Контакт телефон: 063524814
Е-mail: mpopovic@cukarica.rs