- Захтев за обуставу личне - породичне инвалиднине

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Борачко-инвалидска заштита

Потребна документација:
Захтев
- Извод из матичне књиге умрлих

Образац се може набавити у општини на шалтеру 18

Напомена везана за документацију:
Документа не могу бити старија од шест месеци.

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-100

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1, 2 и 3 се може поднети сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова