-Утврђивање накнаде по основу правоснажног решења

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек: Одсек за имовинско-правне послове

Потребна документација:
- Захтев
- Копија правноснажног решења по основу ког се тражи утврђивање накнаде
- Остали писмени докази о правном следбеништву

Образац се може набавити у општини

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-210 и 3052-457

Напомена:
Документација се може предати сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова