Predškolske ustanove Odštampajte stranu Pošaljite prijatelju

PUCukarica_gore.jpg

PU_cukarica_logo2013mPREDŠKOLSKA USTANOVA "ČUKARICA"
Požeška 28, tel. 3058-717

Nastala je od "Obdaništa br. 17" u Požeškoj ulici, na Banovom brdu. Decembra 1944. otvoreno je prvo obdanište na Čukarici - u privatnoj kući bilo je smešteno 60 dece uzrasta od 3 do 12 godina.

Predškolska Ustanova "Čukarica" se bavi vaspitno-obrazovnim radom, preventivno zdravstvenom zaštitom i ishranom dece. Svoju tradiciju stvaruje kroz 68 godina rada i veoma je ugledna i poznata u Gradu Beogradu i šire zahvaljujući rezultatima koje pokazuje u osavremenjivanju vaspitanja i obrazovanja, kao i svojim aktivnim i redovnim učešćem na seminarima i stručnim susretima, na kojima vaspitači, medicinske sestre-vaspitači i stručni saradnici prezentuju stečena iskustva i znanja iz naše Ustanove.

Za rad sa decom, unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada, savetodavni rad sa roditeljima, vaspitačima u PU „Čukarica" zadužena je stručna služba koja u sastavu ima: 3 pedagoga, 3 psihologa, 2 logopeda i 1 pedagoga za fizičko vaspitanje. Za svakodnevni rad, praćenje rasta i razvoja dece, saradnju sa roditeljima i unapređenje vaspitno-obrazovnog rada zaduženi su vaspitači i medicinske sestre- vaspitači.

O zdravlju dece , ishrani i higijeni u Ustanovi brinu i stručni saradnik za preventivno-zdravstvenu zaštitu (glavna sestra) i tri dijetetičara. O svim socijalnim pitanjima u Ustanovi brine socijalni radnik. Radna jedinica zajedničkih službi pruža pravne, računovodstvene i kadrovske usluge svim vrtićima i roditeljima na nivou Ustanove, što čini ukupan broj od preko 800 zaposlenih .

pucukarica_doleDanas Predškolska Ustanova Čukarica zajedno sa porodicom učestvuje u podizanju i ranom obrazovanju dece. Najvažnija uloga predškolskog obrazovanja i vaspitanja je pažljivo praćenje svakog deteta, odgovaranje na njegove potrebe i osnaživanje razvoja u dobro strukturisanim uslovima materijalnog i socijalnog okruženja.

Polazeći od potreba porodice i dece uzrasta od 1 do 7 godina, u Predškolskoj Ustanovi Čukarica organizuje se celodnevni boravak, kao osnovni i primarni oblik rada, u trajanju od 12 sati dnevno i to:

- Celodnevni boravak 1-3 godine (jasle)
- Celodnevni boravak 3-7 godine (vrtić)
- Celodnevni pripremni predškolski program
- Pripremni predškolski program- 4 sata
- 2 razvojne grupe - celodnevni boravak

Predškolska ustanova Čukarica u svom sastavu ima 19 vrtića koji su raspoređeni na području cele opštine. Teritorijalno i po broju dece PU Čukarica je druga po veličini predškolska ustanova u Beogradu.

 

VRTIĆI:
SVETI SAVA, Požeška 28, tel. 3556-745
RADOSNO DETINJSTVO, Bore Markovića 27, tel. 3558-889
RODA, Beogradskog bataljona 9a, tel. 3552-742
NEVEN, Požeška 168, tel. 3550-158
SUNCE, Radivoja Rakonjca 4a, tel. 2513-335
SANJALICA, Jablanička 20, tel. 2393-161
ŽIRIĆ, Kneza Višeslava 72, tel. 3559-457
DUGA, Mladena Mitrića 5, tel. 3546-295
CARIĆ, Mladena Mitrića bb, tel. 25-20-340
DEČJI GAJ, Platana 8, tel. 2512-202
KOŠUTA, Dimitrija Avramovića 17, Žarkovo, tel. 2510-033
VESELJKO, Avalska 17, Železnik, tel. 2570-257
PLAVI ČUPERAK, Svete Milutinovića 23, Železnik, tel. 2570-425
CVRČAK, 13. oktobra 33-35, Umka, tel. 8025-947
OSTRUŽNICA, Karađorđeva 14.
GORICA, Tomasa Edisona 15b, Sremčica, tel. 2526-274
BUBAMARA, 13. septembra 27, Rušanj, tel. 8001-331
BAJKA, Trebevićka 28, tel. 35-47-155
PLAVA PTICA, Vidikovački venac 42, Cerak vinogradi